allweb,ออลล์เว็บเทคโนโลยี,โคราช,โปรแกรมร้านค้า,โปรแกรมร้านมินิมาร์ท,โปรแกรมบริหารร้านค้า,โปรแกรมบริหารร้านมินิมาร์ท,โปรแกรมบริหารคลังสินค้า,ระบบ pos,ระบบ ฟู้ดคอร์ท,Food Court ,สแกนเนอร์,ลิ้นชักเก็บเงินสด,scanner,อุปกรณ์ pos,pos free,pos ราคา,pos คือ,โปรแกรม pos, ระบบ pos,เครื่อง pos,โปรแกรมโคราช,โปรแกรมหน้าร้านโคราช,คิดเงินหน้าร้าน

Posweshop

จำหน่ายและติดตั้งเครื่องอ่านบาร์โค้ด และเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
Posweshop

Posweshop

จำหน่ายและติดตั้งเครื่องอ่านบาร์โค้ด และเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
Posweshop

Posweshop

จำหน่ายและติดตั้งเครื่องอ่านบาร์โค้ด และเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
Posweshop

SML POS ระบบซื้อมา ขายไป

 

คู่มือการใช้งานโปรแกรม

รายละเอียด

 
 ลำดับที่ : อ้างอิง จาก Tab และการกำหนดรหัสเครื่อง POS [ลำดับที่ค่าเริ่มต้น]
 ลูกค้าเริ่มต้น : อ้างอิง กำหนดลูกหนี้ [ต้องทำการกำหนดลูกหนี้ก่อน]
 จำนวนเงินสูงสุดในเครื่อง POS : กำหนดจำนวนยอดเงินคงเหลือในลิ้นชักเก็บเงิน + เงินทอน
 ใช้ระบบสมาชิก : หากมีการใช้ระบบสมาชิกในองค์กร [เลือกประเภทให้สอดคล้องกับการใช้งานจริง]
 ไม่ใช้ระบบสมาชิก : หากไม่มีการใช้ระบบสมาชิกในองค์กร
 ใช้ระบบปักเศษสตางค์ :
 ปัดตามจริง : ในกรณีที่เลือกไม่ต้องกำหนด “รูปแบบการปัดเศษ” เพราะระบบจะมีการกำหนดค่าการปัดเศษพื้นฐานไว้ให้แล้ว
 ปัดตามตาราง : ในกรณีที่เลือก จะต้องทำการกำหนดการปัดเศษตามความต้องการในส่วนรูปแบบการปัดเศษ
 รูปแบบการปัดเศษ :
0.01-0.24 = 0.25,0.26-0.49 = 0.50,0.51-0.74 = 0.75,0.76-0.99 = 1 สังเกตหากต้องการกำหนดค่าใหม่ให้ใส่เครื่องหมาย “,” คั่นระหว่างสูตรที่กำหนด
0.01-0.24 = 0.25 เมื่อเศษอยู่ระหว่าง 0.01-0.24 ให้ปัดขึ้นเป็น 0.25 บาท
0.26-0.49 = 0.50 เมื่อเศษอยู่ระหว่าง 0.26-0.49 ให้ปัดขึ้นเป็น 0.50 บาท
0.51-0.74 = 0.75 เมื่อเศษอยู่ระหว่าง 0.51-0.74 ให้ปัดขึ้นเป็น 0.75 บาท
0.76-0.99 = 1 เมื่อเศษอยู่ระหว่าง 0.76-0.99 ให้ปัดขึ้นเป็น 1 บาท
 ข้อความหัวใบเสร็จ : พิมพ์ข้อความที่ต้องการแสดงหัวใบเสร็จ
 ข้อความท้ายใบเสร็จ : พิมพ์ข้อความที่ต้องการแสดงท้ายใบเสร็จ
 อนุญาตให้แก้ไขราคา : อนุญาตให้ผู้ขายแก้ไขราคาขายสินค้าและบริการได้
 อนุญาตให้แก้ไขส่วนลด : อนุญาตให้ผู้ขายแก้ไขส่วนลดสินค้าและบริการได้
 อนุญาตให้ยกเลิกใบเสร็จ : อนุญาตให้ผู้ขายยกเลิกใบเสร็จ ขายสินค้าและบริการได้
 ไม่แสดงรายละเอียดภาษี : ไม่แสดงรายการภาษีในใบเสร็จ
 ไม่แสดงคำอธิบายสัญลักษณ์ :
 สินค้าในราคาสูตรไม่พิมพ์ในใบกำกับภาษีอย่างย่อ :
ใช้ระบบพิมพ์ใบเสร็จหลายภาษา : สามารถพิมพ์ใบเสร็จได้มากกว่า 1 ภาษา
เลือกลูกค้าทุกครั้งก่อนขาย : ให้ทำการเลือกลูกค้าก่อนทุกค้าก่อนทำการขาย POS
ใช้ระบบส่งเงินมัดจำ :
ปิดช่องส่วนลดท้ายบิล :
ห้ามขายสินค้าติดลบ : ห้ามขายสินค้าหากไม่มีสินค้าในคลัง
ห้ามยกเลิกใบเสร็จข้ามวัน : ห้ามทำการยกเลิกใบเสร็จข้ามวัน
แสดงรูปจากบาร์โค้ด : ให้แสดงรูปสินค้าที่กำหนดจากบาร์โค้ด
เตือนเมื่อไม่มีการเปิดกะ : ในกรณีมีการทำงานเป็นกะ จะช่วยเตือนเมื่อมีการขายแล้วยังไม่ได้เปิดกะ
ถามรหัสผ่านทุกครั้งที่เปิดลิ้นชัก : ก่อนเปิดลิ้นชักจะต้องใส่รหัสผ่านทุกครั้ง
เช็คสิทธิ์แสดงยอดขาย POS : ตรวจสอบสิทธิการเห็นยอดขายตอนส่งเงิน
ปิดระบบตรวจสอบยอดค้างส่งเงิน :
ห้ามยกเลิกบิลหลังปิดกะ : ไม่ให้ทำการยกเลิกบิลขายหลังปิดกะแล้ว
วิธีการกำหนด
      การกำหนดค่าควรให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงตามหัวข้อต่างๆ เมื่อทำการกำหนดค่าตามที่ต้องการเรียบร้อยให้ทำการบันทึกค่าที่ทำการกำหนด โดยการ Click ที่ บันทึกข้อมูล (F12)

 

กำหนดรูปแบบเลขที่เอกสาร

       การกำหนดรูปแบบเอกสารนั้นเป็นการสร้างประเภทเอกสารเพื่อทำการอ้างอิงในการแสดงผลทางด้านการพิมพ์ผ่านหน้าจอการทำงานต่างๆ ของระบบ รวมถึงการกำหนดรหัสสินค้าและบริการอัตโนมัติ และยังสามารถกำหนดค่าเริ่มต้นของรหัสสินค้าและบริการอัตโนมัติได้อีกด้วย